Localització

Coordenades GPS

Latitud N 42º 34' 34"

Longitud E 01º 40' 08"

Coord. decimals WGS84:
42.57622705659987 , 1.668778583407402

Coord. DMS WGS84 (Graus, Minuts, Segons):
42° 34' 34.417403760" N , 1° 40' 7.602900267" E

Coord. UTM WGS84 (X, Y, Fus, Hemisferi):
390750.79297652363 , 4714616.035716611 , 31 , Norte

Altitud (sobre el nivell del mar):
1842.773071289 (metros) , 6044.295673828 (peus/feet)